Lidmaatschap

Aanmelding

Je kunt je aanmelden bij VC Achilles door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te mailen naar de ledenadministrateur.

Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden

Ledenadministratie VC Achilles
Ruud van de Kerkhof
ledenadministratie@vcachilles.nl

Informatie over de contributie kun je via dit e-mailadres opvragen.

Naast het betalen van contributie kunnen leden ingeroosterd worden voor bardiensten, tellen, fluiten of het meehelpen aan acties.

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen dient vóór 1 juni schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur (ledenadministratie@vcachilles.nl) of de penningmeester (penningmeester@vcachilles.nl).
Via het enquêteformulier kun je je niet afmelden.
Indien je pas na 1 juni je lidmaatschap opzegt, zonder medische oorzaak of andere gegronde redenen, zal de gehele contributie betaald dienen te worden. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient alle clubkleding (shirt, trainingspak, tas e.d.) ingeleverd te worden.


Restitutie contributie

Leden kunnen een verzoek tot restitutie van contributie doen als er minimaal 3 maanden niet getraind en wedstrijden gespeeld kunnen worden als gevolg van blessure/ziekte.

Restitutie van (een deel van) de contributie kan pas plaatsvinden als daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend bij het bestuur. De hoogte van de teruggave wordt bepaald door het bestuur, met dien verstande dat de Nevobo-contributie en tenminste 50% van de contributie (minus Nevobo-bedrag) ten allen tijde betaald dient te worden.