Sponsormogelijkheden

Waarom Sponsoring

Sponsoring geeft een vereniging de mogelijkheid de contributies zo laag mogelijk te houden en daarmee het sporten, zeker voor jeugdigen, te bevorderen. En die kosten zijn best hoog, denk aan zaalhuur, materialen, trainers, begeleiding e.d. Er zijn verschillende manieren waarop u, zowel particulier als met uw bedrijf, een bijdrage kunt leveren:

Shirtsponsor / Teamsponsor

U betaalt een vast bedrag per jaar, als tegenprestatie wordt uw bedrijfsnaam op de wedstrijdshirts van een bepaald team geplaatst. Uiteraard behoren trainingspakken, tassen e.d. ook tot de mogelijkheden. Tevens wordt uw naam vermeld op de homepage van onze website en in het programmaboek bij uw eigen team. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor het jaarlijkse slotfeest en voor één van de hoogtepunten van het Achilles jaar: de Sponsor/Club van 50 avond.

Bordsponsor

U betaalt een vast bedrag per jaar, als tegenprestatie hangt uw reclamebord in onze sporthal. Tevens wordt uw naam vermeld op de website en in het programmaboek. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor één van de hoogtepunten van het Achilles jaar: de Sponsor/Club van 50 avond.

Sponsoring in natura / overige sponsoring

Uiteraard zijn sponsoring in natura en overige sponsormogelijkheden mogelijk.
We kijken graag samen hoe we het een en ander in kunnen richten.

Achilles Ondernemers Club (AOC)

Wat houdt de AOC in

Vanaf seizoen 2013-2014 is buiten de team-, activiteit- en bordsponsormogelijkheden de AOC toegevoegd aan de mogelijkheden tot sponsoring. Lid zijn van de AOC is een vorm van sponsoring waarbij het doel ligt dat met de gelden die voortvloeien uit de AOC de jeugd de mogelijkheid geboden krijgt zich te ontwikkelen op het gebied van volleybal.

Verwachtingen vanuit de vereniging

Wat kunt u als ondernemer van VC Achilles verwachten als u lid bent van de AOC?

  • Als lid van de AOC kunt u uw bedrijf presenteren op het digitale podium in de kantine van VC Achilles. Dit kan middels uw bedrijfslogo en/of filmpresentatie. Dit scherm hangt in de kantine van de sporthal in Beugen en is op volleybal competitiedagen naast de up-to-date standen van de competitie spelende teams beschikbaar voor presentatie van uw bedrijf als lid zijnde van de AOC.
  • Eens per jaar wordt er voor de leden van de AOC een ondernemersdag georganiseerd. Er wordt dan een lid van de AOC de mogelijkheid geboden om de overige ondernemers een kijkje te laten nemen in zijn en/of haar bedrijf. Dit alles gebeurt in samenspraak met de ondernemer en de sponsorcommissie.
  • Uw bedrijfslogo zal vermeld worden in het jaarboek van VC Achilles en indien gewenst geuit worden op de website van VC Achilles.